กรอกข้อมูลผู้สมัคร รอบที่ 2.2 โควตา เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี