วิธีการสมัคร: ปริญญาตรี ภาคปกติ

 • ชั้นตอนการกรอกใบสมัคร
  1. คลิกที่เมนูกรอกใบสมัครออนไลน์
   กรอกใบสมัครออนไลน์
  2. กรอกรายละเอียดของตัวท่านเอง -> บันทึกใบสมัคร
   กรอกรายละเอียดของตัวท่านเอง
  3. ตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัคร แล้วคลิกที่ปุ่ม "ยืนยันการสมัคร" หากต้องการแก้ไขข้อมูล ให้คลิกปุ่ม ย้อนกลับ
   พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน และพิมพ์ใบสมัคร
  4. ระบบจะแจ้งว่า สมัครเรียนสำเร็จ และให้คลิกปุ่ม OK
   สมัครเรียนสำเร็จ
  5. คลิกที่ปุ่ม "พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน" เพื่อนำไปชำระค่าสมัคร และ คลิกปุ่ม "พิมพ์ใบสมัคร" เพื่อนำมาแนบหลักฐานการสมัคร
   คลิกปุ่มเพ่อปริ้น
  6. คลิกที่ปุ่มรูปเครื่องพิมพ์ เพื่อปริ้นใบแจ้งยอดการชำระเงิน
   ปริ้นใบแจ้งยอดการชำระค่าสมัคร