ระบบลงทะเบียนเลือกสาขาใหม่ เพื่อประมวลผลคะแนน ในหลักสูตร ค.บ. ที่จำนวนยังไม่เต็ม(ใช้คะแนนเดิม Onet+Pat5 ) เฉพาะผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก ในรอบ 4 รอบรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2564